Nov 12, 2012

Untuk jiwa yang Hanif

Bahagian Pertama


Bahagian Kedua


فأسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
Maka bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu

No comments: