Nov 12, 2012

Untuk jiwa yang Hanif

video
Bahagian Pertama


video
Bahagian Kedua


فأسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
Maka bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu

No comments: